rss
Home  > Tractebel Engineering in Polish

Tractebel Engineering in Polish

 
 
News
 
20 May 2015
Energy / Gas & LNG

 
 
 

Tractebel Engineering jest międzynarodową firmą inżynieryjno – konsultingową, posiadającą ponad 100-lat doświadczenia w realizacji projektów dla sektora energetycznego i infrastruktury.

 

Usługi firmy Tractebel Engineering obejmują wszystkie fazy realizacji przedsięwzięć od studiów wykonalności aż do usług związanych z wycofaniem się z eksploatacji obiektów.

 

Tractebel Engineering jest częścią sektora Energy Services, jednej z głównych linii biznesowych grupy GDF SUEZ będącej europejskim liderem kompleksowych usług inżynieryjnych dla energetyki. Nasi klienci w pełni korzystają z szerokiego dostępu do wiedzy oraz doświadczenia ekspertów wewnątrz całej grupy GDF SUEZ.

 

Tractebel Engineering S.A w Polsce powstała z przekształcenia firmy CITEC S.A. założonej w roku 1992. Dzięki zatrudnieniu wysokiej klasy specjalistów, firma szybko zdobyła wiodącą pozycję na rynku usług wodno-kanalizacyjnych, zajmując jednocześnie miejsce w czołówce firm inżynierskich w dziedzinie infrastruktury wodnej w kraju.

 

W roku 2006 firma rozpoczęła intensywny rozwój działalności w sektorze energetyki, co pozwoliło na wybudowanie silnej pozycji dostawcy usług inżynierskich i konsultingowych w obszarze energetyki węglowej, przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej, energetyki odnawialnej, w tym energetyki wiatrowej na lądzie i morzu.

Poza głównym polem działania obejmującym energetykę oraz gospodarkę wodno-ściekową, firma specjalizuje się również w gazownictwie, gospodarce odpadami oraz usługach dla przemysłu i infrastruktury.

 

Firma świadczy profesjonalne usługi inżynieryjne i konsultingowe obejmujące wszystkie fazy realizacji przedsięwzięć, począwszy od studiów wykonalności, analiz lokalizacyjnych, pomocy w uzyskaniu dofinansowania, poprzez opracowania koncepcyjne i projektowe, do usług asysty technicznej i inżyniera kontraktu.

 

Tractebel Engineering S.A. dostarcza zrównoważone i nowatorskie rozwiązania dla klientów indywidualnych i instytucjonalnych. W sektorze energetyki firma jest niezawodnym partnerem dla operatorów elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni spalających węgiel, gaz i biomasę oraz operatorów źródeł rozproszonych takich jak farmy wiatrowe morskie i lądowe. W sektorze wody i gazu oferta skierowana jest do jednostek samorządowych i przedsiębiorstw użyteczności publicznej, przedsiębiorstw wodociągowych, Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Inspektoratów Ochrony Środowiska, firm prywatnych, budowlanych, instytucji krajowych zakładów chemicznych oraz gazowni.

 

Naszą misją jest aby wspierać naszych klientów poprzez innowacyjność naszych rozwiązań technologicznych na każdym etapie inwestycji w celu minimalizacji ryzyka inwestycyjnego oraz sprawnego zarządzania kapitałem. Chcielibyśmy aby wybierając naszych ekspertów, znaleźli Państwo partnerów na długie lata.

 

 

Adresy

 

Siedziba główna

 

ul. Dulęby 5
40-833 Katowice – POLSKA
+48 32 358 88 88

 

Biura Regionalne

 

BIURO W GDAŃSKU
ul. Azymutalna 9
80-298 Gdańsk – POLSKA
+48 882 028 569